Marec 2022

Seriál: Regulované parkovanie v Ružinove: Kde zastaviť pri škole

Seriál: Regulované parkovanie v Ružinove: Kde zastaviť pri škole

Rubrika: Spravodajstvo
Môžem zastaviť pred školou, keď veziem dieťa do školy, aj keď v Ružinove nemám trvalý pobyt? Kde a kedy môžem parkovať? Aj takéto otázky prináša parkovacia politika. V druhej časti seriálu preto vysvetlíme účel a význam niektorých špecifických dopravných plôch a dopravného značenia, ktoré sú súčasťou ružinovskej Zóny s regulovaným parkovaním. Pri školách a škôlkach budú príslušnými dopravnými značkami vyznačené parkovacie miesta na dovoz a odvoz detí. Zastavenie a státie vozidiel návštevníkov školy alebo škôlky bude možné na miestach s časovým obmedzením (maximálne 10 minút), v pracovných dňoch od 7.00 do 8.00 hod. a od 14.00 do 17.00 hod. Mimo uvedenej doby budú môcť tieto miesta využívať obyvatelia a verejnosť (obr. 1). Parkovanie pre ŤZP V rámci zóny s regulovaným parkovaním budú zvislým a vodorovným dopravným značením označené parkovacie miesta pre všetkých vodičov, ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu so zdravotným postihnutím alebo vodičov, ktorí prepravujú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) (obr. 2). Rezidenti, ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu ŤZP, majú naďalej nárok na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta. Čo znamená „cikcak” čiara Na vybraných uliciach v zóne regulovaného parkovania sa môžete stretnúť s bielou kľukatou čiarou tzv. cikcak čiarou (bez zvislého dopravného značenia). Ide o plochu určenú na zastavenie vozidiel dopravnej obsluhy, zásobovania, prípadne na zastavenie vozidla z dôvodu naloženia alebo vyloženia nákladu, nastúpenia alebo vystúpenia osôb a podobne. Parkovanie vozidiel na takto označených miestach je však zakázané (obr. 3). Všetkých obyvateľov prosíme, aby dodržiavali pravidlá parkovania v zóne vyplývajúce z dopravných značiek, pretože iba tak môže zóna fungovať a plniť svoj účel, v opačnom prípade vznikajú problémy. Výhody aj pre ostatných Okrem zlepšenia parkovania pre rezidentov regulácia prináša aj výhody pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Jednou z nich je celková úprava verejného priestoru tým, že vozidlá budú parkovať iba na vyznačených miestach. Eliminuje sa tým porušovanie zákona o cestnej premávke parkovaním v križovatkách (zamedzenie rozhľadu), na chodníkoch, na zeleni, pred vjazdami na pozemky a pod.  
Starý Ružinov - Východ: Nová Registrácia: Regulované parkovanie od 23. Marca

Starý Ružinov - Východ: Nová Registrácia: Regulované parkovanie od 23. Marca

Rubrika: Spravodajstvo
Dôležitá informácia pre obyvateľov zóny Starý Ružinov – východ: od stredy 23. marca 2022 už nebude môcť počas pracovných dní od 14:00 do 6:00 v lokalite zadarmo parkovať nik, kto nie je zaregistrovaný v systéme regulovaného parkovania PAAS. Tí, ktorí sa už registrovali na webe ruzinov.sk, dostanú e-mail s inštrukciami ako sa preregistrovať do celomestského parkovacieho systému. Novinkou je, že do leta sa regulované parkovanie rozšíri na celé Nivy.  Starý Ružinov patrí medzi miesta, kde je parkovanie najzložitejšie. Preto to bude práve jeho časť „východ“ (medzi ulicami Jégého, Trnavská, Bajkalská a Záhradnícka), ktorá bude ako prvá začlenená do celomestskej parkovacej politiky. Vďaka intenzívnej spolupráci mestskej časti a magistrátu sa podarilo preskočiť pôvodne plánovanú pilotnú fázu regulácie a nastúpiť priamo do celobratislavského projektu parkovania. Ako sa zaregistrovať Formulár a informácie o podmienkach na vydanie jednotlivých typov kariet nájdete na webovej stránke hlavného mesta paas. sk. Registrovať sa obyvatelia môžu od 23. 2. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na infolinku 0800 222 888, e-mailom na registracie@paas.sk, prípadne môžete využiť klientské miesta v tržnici na Trnavskom mýte (1. posch.) v pracovné dni 7:00 – 18:00, prípadne na magistráte na Primaciálnom nám. 1 (centrum služieb občanov – v čase úradných hodín) alebo v predajni DPB v podchode na Hodžovom nám. v pracovné dni 7:00 – 19:00. Kontrola parkovania Dôležitým dátumom je streda 23. marca. Vtedy sa začína kontrola parkovania v zóne. Držitelia rezidentských kariet budú môcť parkovať neobmedzene, ale nerezidenti si za parkovanie v pracovných dňoch od 14:00 do 6:00 zaplatia 1,50 eur/ hod. Lepšie parkovanie pre rezidentov v rámci parkovacej politiky vyžaduje aj dôslednú kontrolu dodržiavania pravidiel. Práve princíp objektívnej zodpovednosti umožňuje efektívnejšie postupy. V súčasnosti kontrolu vykonávajú oficiálni kontrolóri, neskôr pribudnú skenovacie autá a pokuta príde majiteľovi auta poštou na adresu trvalého bydliska. Plná výška pokuty je 78 eur, ak ju uhradí do 15 dní, je to 52 eur. Všetky informácie nájdete na paas.sk.   39 eur/ rok na prvé auto S rezidentskou parkovacou kartou (RPK) môže v danej lokalite za ročný poplatok parkovať fyzická osoba s preukázateľným vzťahom k vozidlu a s trvalým pobytom v danej zóne. (pozn.: karty sú v elektronickej podobe)   10 eur/ rok Bonusová karta dáva obyvateľom s trvalým pobytom v Bratislave možnosť parkovať 2 hodiny denne v regulovanej zóne (okrem najdrahšieho pásma A). Parkovanie sa zadáva prostredníctvom mobilnej aplikácie.   Návštevnícka karta je zdarma a majiteľ RPK môže poskytnúť návštevám 100 hodín na rok. Ak RPK nemáte (parkujete v garáži, alebo nemáte auto), je to 150 hodín/ rok. ŤZP s potrebou osobnej asistencie - 500 hodín/ rok.   Abonentská karta týždenná / mesačná / ročná Za poplatok môže v zóne parkovať ten, kto má v okalite miesto podnikaniania alebo fyzická osoba, ktorá tam vlastní nehnuteľnosť (ale nemá trvalý pobyt).  
Vietor narobil neporiadok

Vietor narobil neporiadok

Rubrika: Spravodajstvo
Výčiny počasia sú v posledných rokoch čoraz častejšie a aj keď sa dá na ne len ťažko zvyknúť, následky treba odstraňovať. Naši kolegovia predovšetkým z oddelenia životného prostredia a verejno-prospešných služieb majú plné ruky aj v zimných mesiacoch – odstraňujú vyvrátené stromy, popadané konáre, rozfúkané odpady či čistia ulice od iného neporiadku. Ak viete o probléme, ktorý by sme mali riešiť, napíšte na podnety@ruzinov.sk.   
Protest samospráv: Boj proti stavebnému zákonu pokračuje

Protest samospráv: Boj proti stavebnému zákonu pokračuje

Rubrika: Spravodajstvo
Chceme lepšiu komunikáciu štátnej exekutívy a úpravu stavebného zákona. S takýmito požiadavkami prišli samosprávy na zhromaždenie pred Úrad vlády. Opätovne upozornili, že právna norma, o ktorej už rozhoduje parlament a ktorá ich úplne obišla, výrazne zhorší život obyvateľov.  Zástupcov vyše 60 regionálnych združení ZMOS-u neodradilo ani nepriaznivé počasie. V hustom daždi a silnom vetre odprezentovali svoje požiadavky. Podporu im prišli vyjadriť aj desiatky priaznivcov. Celé zhromaždenie sa nieslo v pokojnej atmosfére, náladu dotvárali plagáty s jasnými heslami ako „Bránite rozvoju regiónov“, „My žijeme v realite“, „Skúšate našu trpezlivosť?“, či „Zákon nie je trhací kalendár“. Samosprávy totiž dlhodobo upozorňujú, že stavebný zákon, pre ktorý sa sporia s podpredsedom vlády Štefanom Holým, má viacero chýb. On tvrdí, že cieľom je zrýchliť stavebné konanie a odbyrokratizovať ho. Samosprávy majú však celkom iný názor. Za najvýraznejšie považujú oklieštenie ich kompetencií. Jedným dychom tiež dodávajú, že z občana sa stane akýsi rukojemník, keď ako účastník stavebného konania príde o právne možnosti ako sa brániť. Zároveň pripomínajú, že to boli práve oni, kto zabezpečoval všetky kľúčové opatrenia na ochranu obyvateľov, testovali a riešili očkovanie a teraz sú podľa vlastných slov ignorované pri príprave zákonov. „Záujmy obyvateľov nebude obhajovať štát a stavebný úrad, ale pripomienky a námietky obyvateľov bude vyhodnocovať developerom platený projektant, voči ktorému sa nie je možné odvolať, nie je možné napadnúť jeho rozhodnutie na prokuratúre,“ povedal starosta mestskej časti Bratislava - Ružinova Martin Chren, ktorý vedie pracovnú skupinu Združenia miest a obcí Slovenska k stavebnej legislatíve. Zároveň tiež dodal, že projektant môže podľa nového stavebného zákona odmietnuť stanovisko štátneho orgánu, keď si to odôvodní. „To je absolútny nonsens, takéto niečo nemôže existovať v žiadnom právnom štáte, v žiadnej normálnej krajine,“ dodal starosta jednej z najväčších bratislavských mestských častí. Projektant totiž nemá byť orgánom štátu, takže sa proti jeho postupu už nebude dať odvolať. Ružinovčania pritom vedia, aké zložité je bojovať proti developerom. Predstavme si hypotetickú situáciu, aká by mohla vzniknúť napr. na Dulovom námestí. Ide o súkromný pozemok, a tak by si majiteľ podľa nového zákona mohol na ňom navrhnúť výstavbu domu a poslanci by sa týmto návrhom museli zaoberať. ZMOS-u sa nepáči ani aktualizované financovanie neverejných škôl a školských zariadení, nedostatky vidí aj v spôsobe financovania sociálnych služieb. Už pred zhromaždením však zástupcovia samospráv prízvukovali, že nejdú do boja proti politikom, ale že ich záujmom je seriózny dialóg s vládou a parlamentom. „Chceme ponúknuť riešenia a potrebujeme, aby nás vláda pri tom akceptovala, lebo z aplikačnej praxe presne vieme, čo je potrebné do zákonov dostať,“ dodal predseda ZMOS-u Branislav Tréger. Združenie hovorí, že skutočná komunikácia medzi štátom a samosprávami neexistuje. Poukazuje na to, že štát nechal obce a mestá pred dverami. Samosprávy tiež upozornili, že ak ich vedenie štátu nevypočuje a nepríde ku zmenám, k verejnému protestu sa pripoja aj zástupcovia samotných členských miest a obcí. Zákon už prešiel rokovaním vlády, kde ho Štefan Holý predložil spoločne s ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Ak ho odobrí aj parlament, účinný by mal byť od budúceho roka. Poslanci však majú šancu proces zastaviť a zákon odmietnuť. „Tento zákon pokladám za chaotický nedorobok, ktorí si presadili oligarchovia, ktorí sú za veľkými developerskými projektmi,“ zhodnotil už pred časom predseda hospodárskeho výboru a poslanec OĽaNO Peter Kremský. Jednotná teda nie je ani celá koalícia. O zákone sa však už momentálne v parlamente diskutuje. Desiatky podporovateľov ZMOS-u a odporcov pripravovaného stavebného zákona, ktorí sa stretli na zhromaždení pred Úradom vlády, vyzvali zástupcov samospráv, aby sa nevzdávali a deklarovali im svoju podporu. Sú odhodlaní protestovať a bojovať až do úplného konca.     
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Revitalizácia "Duláku" Obyvatelia zóny Dulovo námestie – východ, ktorá je ohraničená ulicami Košická a Trenčianska a dvomi rezidenčnými budovami, si pred niekoľkými dňami našli v schránkach letáky Metropolitného inštitútu Bratislava. Túto lokalitu totiž čaká revitalizácia, ktorej cieľom je vytvoriť príjemný bezbariérový priestor vhodný pre všetky generácie, ktorý bude zohľadňovať potreby obyvateľov. Hlavným dôvodom budúcej revitalizácie je zanedbanosť a nevyužitý potenciál priestoru, ktorý susedí s rozvíjajúcou sa lokalitou Nív.    Ružinovské lavičky Projekt Ružinovské lavičky za plastové fľaštičky, ktorý prebiehal koncom minulého roka, ukázal, že Ružinovčanom záleží ako na ekológii, tak aj na mieste, kde žijú. Počas dvoch mesiacov sa v rámci tohto spoločného projektu so spoločnosťou BILLA podarilo vyzbierať až 13 954 fliaš, a v mestskej časti tak už počas jari vďaka tomu pribudnú tri piknikové sedenia – jedno pri Rohlíku (Chrobáčikovo), druhé pri petangovom ihrisku na Ostredkoch a tretie na Trnávke.   Zápisy do škôl a škôlok Máte doma dieťa, ktoré by od nového školského roka malo navštevovať materskú alebo základnú školu? Zápisy do týchto zariadení budú už v tradičných termínoch – do základných škôl sa budú konať 8.- 9. apríla 2022, v piatok v čase 14:30 - 18:00 a v sobotu 8:00 - 12:00 a do materských škôl začiatkom mája 2022. Podrobnosti budú zverejnené na webových sídlach škôl aj na stránke www.ruzinov.sk.   Rýchle správy z Ružinova: Beh dobrých ročníkov Súčasťou ČSOB maratónu bude v sobotu 2. apríla 2022 už po štvrtýkrát aj trasa ušitá špeciálne na mieru seniorom. Ak teda máte radi beh alebo rezkú chôdzu, prípadne ste fanúšikom nordic walking, Beh dobrých ročníkov je pre vás ako stvorený. Trať je dlhá 4,2 km a začína i končí pri Eurovea. Na rozdiel od iných bežeckých pretekov však v tomto prípade nejde o to dosiahnuť čo najrýchlejší čas, ale užiť si čas strávený s priateľmi a známymi. Ak sa chcete pridať, stačí sa zaregistrovať na uvedených telefónnych číslach, prípadne osobne v kancelárii prvého kontaktu (odb. soc. vecí). Prihlásiť sa treba do piatku 18. marca a okrem mena nahlásiť aj telefonický alebo e-mailový kontakt. Pripravené je aj inštruktážne stretnutie s profesionálnym trénerom. Štartovné hradí mestská časť, ktorá zároveň všetkým účastníkom pripraví aj jednotné reprezentačné tričko. AKO SA MÔŽETE ZAREGISTROVAŤ? 02/ 55 41 01 75 alebo 0904 883 249 (počas dňa aj večer) 02/ 48 28 41 65 (po – pia 9:00 – 12:00, po – štv 13:00 – 15:00)   Ponuka práce Aktuálne ponuky práce Miestneho úradu Bratislava – Ružinov nájdete na www.ruzinov.sk v sekcii „voľné pracovné miesta“ a na portáli profesia.sk.  
Takýto bol Ružinov: Ako sa budoval Štrkovec

Takýto bol Ružinov: Ako sa budoval Štrkovec

Rubrika: Reportáže
Je to už šesťdesiat rokov, čo sa začalo s výstavbou sídliska Štrkovec. Vzniklo v rokoch 1962-1964 ako prvé zo sídlisk v našej mestskej časti. Vtedy sa plánovalo, že tu bude žiť 15-tisíc obyvateľov. Ohraničené je ulicami Bajkalská, Trnavská, Tomášikova a Ružinovská. Pod urbanistický koncept sa podpísal aj zosnulý Iľja Skoček. Táto časť Ružinova je medzi obyvateľmi mimoriadne obľúbená nielen pre rýchlu dopravnú dostupnosť na všetky strany, infraštruktúru, ale aj oddych a relax, ktoré ponúka okolie Štrkoveckého jazera nielen v lete, ale dokonca aj v zime. Ak máte aj vy vo vašom archíve historické zábery či fotografie z Ružinova, pošlite nám ich naskenované na adresu fotky@ruzinov.sk a my ich radi uverejníme v ďalších číslach mesačníka. foto: TASR  
Spomienka na architekta Iľju Skočeka: Zomrel autor našich sídlisk

Spomienka na architekta Iľju Skočeka: Zomrel autor našich sídlisk

Rubrika: Reportáže
Svoj život zasvätil architektúre a jeho rukopis je rozpoznateľný na najznámejších stavbách v hlavnom meste. Pečať zanechal aj v našej mestskej časti. Slovenský architekt Iľja Skoček starší zomrel vo veku 91 rokov.  Prázdne ulice a len predstava, ako budú vyzerať sídliská v Ružinove. Víziu preniesol na papier práve Iľja Skoček. Projekty, pod ktorými je podpísaný, vznikali najmä na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia. V roku 1966 predstavil aj Urbanistický koncept mesta pre 60 000 obyvateľov v „F“ obvode Bratislavy – inými slovami, podobu našich ružinovských sídlisk Ružová dolina a Štrkovec. Vytvoril ho spolu so skupinou ďalších spoluautorov Dušan Kedro, Ladislav Pinkalský, Tibor Gebauer, Štefan Ďurkovič, Ferdinand Milučký, Ferdinand Konček a Ľubomír Titl. Za tento koncept boli ocenení významnou cenou Dušana Jurkoviča. Skoček spolu s Končekom a Titlom patrili medzi významných predstaviteľov neskorej moderny na Slovensku. Spolu pracovali na viacerých projektoch, ktoré poznajú nielen obyvatelia hlavného mesta ale aj jeho návštevníci. Spomínaní autori sa podpísali napríklad pod projekt Domu odborov Istropolis z rokov 1955 – 1980, ktorý sa realizoval o rok neskôr a tento rok ho začali búrať, či sídliska Dúbravka z rokov 1967 – 1968, ktoré začali budovať na konci 70. rokov. Významný slovenský architekt nemal však vplyv len na podobu nášho mesta. Inšpiráciou bol aj pre svojich potomkov. Traja synovia zo šiestich detí sú architekti. Tak ako ich otec.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 23. feb. Poslanecké stredy: Kamil Bodnár (Štrkovec)   2. mar. Poslanecké stredy: Maroš Mačuha (Ostredky)   9. mar. Poslanecké stredy: Marek Machata (Trnávka)   16. mar. Poslanecké stredy: Michal Gašaj (Nivy)   23. mar. Poslanecké stredy: Jozef Matúšek (Starý Ružinov)   30. mar. Poslanecké stredy: Michal Vicáň (Ružová dolina)   Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli ďalší postup a miesto stretnutia. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci). Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.  
Otvorená križovatka Prievoz: Vodiči ušetria čas

Otvorená križovatka Prievoz: Vodiči ušetria čas

Rubrika: Spravodajstvo
Vodiči, ktorí sa pohybujú po našej mestskej časti, už určite zaregistrovali, že po takmer troch rokoch otvorili križovatku Prievoz/Nivy. Pri prejazde týmto úsekom však zvýšte opatrnosť. Cesta je totiž v úplne novej polohe.  Trvalo to takmer tri roky, ale posledná vetva mimoúrovňovej križovatky Prievoz/Nivy, takzvaný rondel – od R7 a Slovnaftskej na Prístavnú ulicu je už sprejazdnená. Prestavba dôležitého dopravného uzla sa realizovala od februára 2019. Ak ste vodiči a chystáte sa jazdiť po tejto trase, zvýšte opatrnosť. Cesta je totiž v úplne novej polohe a zákruty sú tam o čosi ostrejšie ako boli v minulosti. Pribrzdiť sa teda niekedy naozaj oplatí. Dobrou správou je, že nová križovatka prinesie odľahčenie dopravy aj plynulejší prejazd. Plusom má byť aj vyššia bezpečnosť, keďže v minulosti boli práve na tomto mieste časté dopravné nehody. Z tejto situácie by mali profitovať aj vodiči na križovatke Bajkalská-Prievozská a to najmä v rannej dopravnej špičke. Postupne by sa mali tešiť aj tí, ktorí prechádzajú po Gagarinovej ulici. Tá bola v uplynulých mesiacoch mimoriadne zaťažená tým, že bola využívaná ako obchádzková trasa pri budovaní križovatky Prievoz. Už tento rok by sa však malo začať s jej rekonštrukciou. Spustenie nového úseku R7 a prestavaných vetiev, ktoré sa uvádzali do prevádzky za posledný rok, iste potešilo tých, ktorí autami cestujú od Dunajskej Stredy cez Podunajské Biskupice, Vrakuňu, Ružinov a napokon aj ďalšie mestské časti, na ktoré mala vplyv spomínaná doprava.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
v celej Bratislave sa rok 2022 nesie v znamení jednej z najväčších zmien: zavádzania spoločnej parkovacej politiky. Prvé zóny rezidentského parkovania magistrát spustil už v januári - na Tehelnom poli, v Rači a v Petržalke. V najbližších mesiacoch pribudnú ďalšie: v Starom Meste, a - čo je najdôležitejšie pre nás - do spoločnej mestskej parkovacej politiky budú do leta postupne zaradené celé Nivy. Priznám sa - nehrnuli sme sa veľmi do toho, aby úplne prvé zóny vznikli u nás. Chceli sme si overiť, ako nový mestský systém funguje. S hlavným mestom sme zároveň intenzívne komunikovali a spolupracovali. a skúsenosti za prvý mesiac ukazujú, že parkovacia politika funguje: v existujúcich zónach sa výrazne zvýšil počet voľných parkovacích miest a zlepšilo sa parkovanie pre obyvateľov. Prvým sídliskom, kde bude spoločná parkovacia politika PAAS v Ružinove spustená, bude oblasť Starého Ružinova východ - zóna medzi Jégého, Bajkalskou, Trnavskou a Záhradníckou ulicou. Zo sídliska tak prestane byť záchytné parkovisko, zároveň však nikomu nebudeme brániť napríklad navštíviť lekára či obchod v doobedňajších hodinách. S primátorom Matúšom Vallom sa o prednostnom parkovaní pre rezidentov rozprávame dlho a často. Ak by sme neboli presvedčení, že vám tento systém zlepší život, netrúfli by sme si ho zavádzať, a už vôbec nie krátko pred voľbami. Keďže však parkovanie a dopravu asi všetci považujeme za kľúčový problém mesta, musíme urobiť všetko preto, aby ste sa podvečer mohli pokojne vracať domov. Nájsť konečne odvahu, urobiť poriadok v parkovaní, zvýhodniť v Ružinove Ružinovčanov, rezidentov pred ich vlastným domom, je dôležitejšie než voľby a funkcie kohokoľvek z nás. Váš starosta