November 2013

Z obsahu

  • Nové povrchy tento rok dostalo 15 ružinovských ciest
  • O budúcej tvári Štrkovca diskutovali desiatky občanov
  • Nafúkali za volantom, teraz upratujú ulice
  • Univerzitná nemocnica spoplatní parkovanie
  • Športový areál na Vrútockej dostane modernú bežeckú dráhu
  • Aké boli Ružinovské hody?
  • Seniori dostali fit park
Na stiahnutie
Talentovaní mladí speváci sa vrátili z Kanady, pridajte sa k nim

Talentovaní mladí speváci sa vrátili z Kanady, pridajte sa k nim

Rubrika: Spravodajstvo
Bratislavský chlapčenský zbor sa v septembri vrátili zo štvrtej kanadskej cesty. Mladí speváci navštívili Montreal, Ottawu a Toronto.
ZŠ Nevädzová má európsku značku pre jazyky

ZŠ Nevädzová má európsku značku pre jazyky

Rubrika: Spravodajstvo
Základná škola Nevädzová získala certifikát „Európska značka pre jazyky 2013“. Ide o ocenenie za projekt „UČME SA KVALITNE, UČME SA ZAUJÍMAVO, UČME SA MODERNE“ v súťaži organizovanej Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania (SAAIC). Projekt trval dva roky a zapojilo sa doň 600 žiakov a 36 pedagógov. „Zámerom bolo zintenzívniť výučbu angličtiny a nemčiny, zdokonalenie a posilnenie znalostí žiakov v tejto oblasti, ale predovšetkým uplatnenie netradičných a pre žiakov pútavých foriem, metód a prostriedkov výučby,“ povedala Andrea Tkáčová, učiteľka nemeckého jazyka zo ZŠ Nevädzová. Žiaci absolvovali intenzívne týždenné jazykové kurzy so zahraničnými lektormi z jazykovej školy, týždenné anglicko-nemecké tábory v Krpáčove, tvorili jazykové projekty v skupinách, písali do školského časopisu. „V apríli sme uskutočnili pilotný jazykovo – plavecký tábor v oblasti Trenčianskych Teplíc. Okrem jazykových aktivít bol tábor rozšírený o blokové vyučovanie plávania, s cieľom posilnenia telesnej zdatnosti našich detí. Keďže sa stretol s veľkým úspechom zo strany detí i rodičov, tento školský rok bude zrealizovaný pre všetkých žiakov 5.ročníka,“ doplnila učiteľka angličtiny Dagmar Zlatošová. (red)
Škôlkari zo Šťastnej na CD Mira Jaroša

Škôlkari zo Šťastnej na CD Mira Jaroša

Rubrika: Spravodajstvo
Čisté rúčky – to je ilustrovaná detská knižka o umývaní rúk. Spevák Miro Jaroš napísal text a spolu s deťmi naspieval pesničku o tom, prečo je dôležité mať čisté ruky. Súčasťou je CD s dvoma verziami pesničky - jedna Zaspievaj si s Mirom a druhá karaoke verzia Zaspievaj si sám. Túto novú mini knižočku pre deti pokrstili v ružinovskej materskej škole na Šťastnej ulici. Deti pesničku už ovládajú – účinkovali totiž vo videoklipe k nej a na CD si s Mirom Jarošom aj zaspievali. Je to už druhá zo série edukatívnych knižiek pre najmenšie deti z vydavateľstva IKAR – Čistým ručkám predchádzali Veselé zúbky. Foto: M. Štrosová
Rodičia škôlkarov z Exnárovej zozbierali vyše 6 200 podpisov pod petíciu

Rodičia škôlkarov z Exnárovej zozbierali vyše 6 200 podpisov pod petíciu

Rubrika: Spravodajstvo
Rodičia detí z Materskej školy na Exnárovej ulici koncom septembra podali petíciu primátorovi Milanovi Ftáčnikovi a hlavnému mestu Bratislava. Zozbierali vyše 6 200 podpisov.
Hojdana oslávila 12 rokov

Hojdana oslávila 12 rokov

Rubrika: Spravodajstvo
Už dvanásť rokov patrí materské centrum Hojdana na Štrkovci do života mám, otcov a ich detí. Začínalo v roku 2001 v jednej miestnosti pod Kostolom sv. Vincenta de Paul, dnes využíva tri poschodia v budove na Haburskej ulici. Celé priestory si pritom rodičia zveľadili svojpomocne. O tom, že Hojdana rastie a vyvíja sa, svedčí aj množstvo nových aktivít, ktoré pribúdajú do programu tohto jediného materského centra v Ružinove. Dvanáste narodeniny oslávili priaznivci Hojdany začiatkom októbra už tradične Koníkovým dňom.
Ihrisko na Svidníckej je modernejšie

Ihrisko na Svidníckej je modernejšie

Rubrika: Spravodajstvo
Veľké detské ihrisko na Svidníckej ulici na Štrkovci prechádza kompletnou rekonštrukciou. Staré kovové preliezačky a hojdačky zmizli, nahradili ich nové hracie prvky na lezenie, šmýkanie aj hojdanie. Sú tu nové lavičky, smetné koše a pribudol pingpongový stôl. Orezať bolo potrebné stromy dorásť ešte musí trávnik. Veľkou novinkou bude dopravné ihrisko a nájdete tu stojany na bicykle. Ihrisko Svidnícka rekonštruovala mestská časť Ružinov zo svojho rozpočtu. „Po Líščích nivách a Rezedovej je to tretie detské ihrisko, ktoré sme tento rok zmodernizovali, na budúci rok chceme pokračovať ďalšími ihriskami,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár. (mš)
Nezabudnite na povinnú deratizáciu!

Nezabudnite na povinnú deratizáciu!

Rubrika: Oznamy
Do 15. novembra sú vlastníci či správcovia nehnuteľností povinní vykonať deratizáciu vo svojom objekte. Týka sa to nielen miest a obcí, ale aj podnikateľov či právnických osôb. Tie musia vykonať deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, v priestoroch určených na podnikanie a bývanie, v školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných či telovýchovných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v skladoch a na skládkach odpadov či v kanalizačných a kolektorových rozvodoch. Pri fyzických osobách (občanoch) sa deratizácia týka pivničných a prízemných priestorov bytových alebo rodinných domov, ako aj pozemkov a objektov využívaných na chov hospodárskych zvierat. Celoplošná deratizácia slúži na zníženie počtu hlodavcov, ako sú myši a potkany. Ide o povinnosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, konkrétne o opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. (red)
Relácia Hurá do záhrady zavítala na Ondavskú

Relácia Hurá do záhrady zavítala na Ondavskú

Rubrika: Spravodajstvo
Štáb relácie Hurá do záhrady verejnoprávnej televízie RTVS sa v jednom z októbrových vydaní zameral na úpravu predzáhradky na Ondavskej ulici. Pred vchodom do bytového domu už mali jednu predzáhradku v peknom stave, na druhej však dominovala len tráva a rôzne rastliny skôr „bez ladu a skladu“. „Túto predzáhradku chceli obyvatelia skrášliť a preto prišla vhod ponuka zapojiť ju do televíznej relácie celoplošnej televízie“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár. A tak si záhradkársky televízny tím pred kamerami zobral na mušku spomínaný priestor pred bytovým domom. „Chceli sme hlavne, aby tu bol živý plot, čím by Ondavská ulica dostala kompaktnejší jednotný vzhľad, pretože v ďalších častiach ulice už živý plot je,“ hovorí o zámere úprav predzáhradky Zuzana Pallaghyová, vedúca referátu životného prostredia ružinovského miestneho úradu. Okrem neho tu ale pribudol aj kvetinový záhon, kríkový záhon, ihličnan a nový „účes“ dostala vŕba, ktorá tu už rástla. Do samotnej revitalizácie sa zapojili aj obyvatelia domu. Miroslava Štrosová Foto: redakcia
Nové kamery mestskej polície vraj brzdí verejné obstarávanie

Nové kamery mestskej polície vraj brzdí verejné obstarávanie

Rubrika: Spravodajstvo
Ešte v rozpočte na minulý rok schválili poslanci hlavného mesta peniaze na rozšírenie kamerového systému v Bratislave. Štyri z desiatich kamier budú v Ružinove. Stále však osadené nie sú.
Obyvatelia Krížnej si skrášlili dvor

Obyvatelia Krížnej si skrášlili dvor

Rubrika: Spravodajstvo
Obyvatelia domu na Krížnej ulici oproti Centrálu mali chuť vytvoriť si krajšie prostredie, keď vyjdú na dvor alebo idú vyniesť smeti. Pred pár dňami dokončili úpravy okolo kontajnerového stojiska. Vysadili tu stromčeky, okrasné rastliny, položili trávnatý koberec, pridali ozdobnú kôru. Na betónovom dvore, kde parkujú autá si tak pomocou grantu od mestskej časti Ružinov vytvorili priestor, na ktorý sú hrdí, keď k nim príde návšteva. Aj priestor pri starom prašiaku skrášlili vysadením tvarovaných kríkov. „Sme veľmi nadšení z nášho diela a je príjemné, že aj susedia sa pri jeho realizácii lepšie spoznali,“ povedala Zuzana Maninová na malej susedskej oslave, počas ktorej sa susedia stretli na dvore domu na Krížnej ulici. V skrášľovaní okolia svojho domu chcú ďalej pokračovať. Miroslava Štrosová Foto: autorka
Vnútroblok aj s petangovým ihriskom

Vnútroblok aj s petangovým ihriskom

Rubrika: Spravodajstvo
Mať kultúrne a čisté prostredie. To bola myšlienka, ktorú si zaumienili zrealizovať obyvatelia bytového domu na Záhradníckej ulici. Vypracovali projekt, získali peniaze z grantu mestskej časti Ružinov a vnútroblok zmenili na nepoznanie.
Kontajnerové stojisko de lux

Kontajnerové stojisko de lux

Rubrika: Spravodajstvo
Odpadky rozhádzané okolo kontajnerov, po separovanom zbere ani stopy a smeti na zemi. Aj to je realita, s ktorou sa mnohí z obyvateľov Ružinova denne stretávajú. Nie každý bytový dom si dokáže udržať okolo svojho kontajnerového stojiska poriadok, obyvatelia Mraziarenskej ulice sú však presným opakom.
Univerzitná nemocnica spoplatní parkovanie

Univerzitná nemocnica spoplatní parkovanie

Rubrika: Spravodajstvo
Univerzitná nemocnica v Bratislave umožnila firme ZIPP-S realizovať úpravy parkovísk pred Nemocnicou Ružinov a Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda na Antolskej v Petržalke. Viesť majú k modernizácii parkovacích plôch a ich následnému spoplatneniu.
Ropovod v Ružinove?!

Ropovod v Ružinove?!

Rubrika: Spravodajstvo
O ropovode cez Bratislavu sa už nejaký čas hovorí. Diskutuje sa o tom, či sa má viesť popred Aupark alebo popri Ekonomickej univerzite v Petržalke. Akosi sme my, Ružinovčania, v tej debate z abudli na to, že odniekiaľ musí ropovod do Petržalky prísť. Hádate správne, ropovod má viesť aj cez Ružinov. Alebo priamo v diaľnici alebo popri nej. Obyvatelia Ostredkov, Pošne a najmä Prievozu by mali mať ropovod doslova pod oknami. Aj Vás prekvapuje, že hoci vláda SR preberala tento materiál už v januári tohto roka, doteraz sa dotknutej mestskej časti a jej obyvateľov nikto na nič nepýtal? Nechcem sa na tomto mieste vyjadrovať k ekonomickým aspektom celého projektu, hoci hovorí sa, že je na prospech kadekoho, len nie Slovenska. Chcem aby sme my, ktorí máme byť plánovaným ropovodom priamo dotknutí, mali dostatok informácií. Hoci nie som odborník na trasovanie ropovodov, zdravý rozum mi hovorí, že viesť ropovod vo vysoko urbanizovanom priestore nie je dobrý nápad. Zamysleli sa navrhovatelia ropovodu nad tým, čo sa stane, ak sa na diaľnici, v ktorej bezprostrednej blízkosti bude vedený ropovod, stane napríklad havária kamiónu? Čo obyvatelia najbližších domov popri plánovanej trase ropovodu, ktoré sú vzdialené len niekoľko desiatok metrov? Ružinov už s jednou potenciálnou hrozbou zápasí. Pred viac ako 60 rokmi niekto nerozumne rozhodol o umiestnení rafinérie Slovnaft na Žitnom ostrove. Hrozba sa naplnila, keď v dôsledku znečistenia spodných vôd prevádzkou rafinérie musel byť v roku 1971 odstavený vodný zdroj Podunajské Biskupice a dotknuté oblasti boli osem mesiacov zásobované vodou z cisterien. Znečistený vodný zdroj sa doteraz nepoužíva. Riziko havárie ropovodu pre vodné zdroje na Žitnom ostrove je zrejmé. Práve preto sme na zastupiteľstve na môj poslanecký návrh prijali uznesenie, ktorým sme zaviazali starostu, aby požiadal o stanovisko k plánovanému ropovodu všetky dotknuté inštitúcie. Bez relevantných informácií projekt ropovodu cez Bratislavu spôsobuje oprávnené a doteraz nespochybnené obavy. Ján Buocik vicestarosta Ružinova
POSLANECKÉ STREDY

POSLANECKÉ STREDY

Rubrika: Oznamy
Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. K dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 v zasadačke B2 na prízemí. 30. október 2013 PaedDr. Mária Barancová (volebný obvod Prievoz) 6. november 2013 Ing. Michal Kocián (volebný obvod Štrkovec) 13. november 2013 Ing. Eulália Ižová (volebný obvod Ostredky) 20. november 2013 Katarína Ševčíková (volebný obvod Trnávka) 27. november 2013 MUDr. Vladimír Ferjenčík (volebný obvod Nivy)
STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

Rubrika: Oznamy
5. november 2013, 16:00-18:00 hod. Jedáleň ZŠ Mierová 46 Každý je vítaný.
POZNAJTE SVOJHO POSLANCA: Martin Barkol

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA: Martin Barkol

Rubrika: Spravodajstvo
Martin Barkol (34) je ružinovským poslancom druhé volebné obdobie. Kandidoval za SDKÚ-DS a volebný obvod Pošeň. Je členom miestnej rady, grantovej komisie a Komisie mandátovej legislatívno-právnej a kontroly.
O budúcej tvári Štrkovca diskutovali desiatky občanov

O budúcej tvári Štrkovca diskutovali desiatky občanov

Rubrika: Spravodajstvo
Do 50 Ružinovčanov prišlo začiatkom októbra na verejné prerokovanie návrhu zadaní troch územných plánov zón v lokalite Štrkoveckého jazera. Obávajú sa hlavne dopravného zaťaženia, úbytku zelene a vysokých budov v lokalite. Cieľom mestskej časti Ružinov je schválením územných plánov zón nastaviť investorom mantinely, čo a do akej výšky môžu na svojich pozemkoch postaviť. Dôvodom regulácie je niekoľko stavebných zámerov v atraktívnej lokalite a fakt, že územný plán mesta tu umožňuje stavať vysoké budovy.
Pamätná tabuľa pripomína nespravodlivo väznených vincentínov

Pamätná tabuľa pripomína nespravodlivo väznených vincentínov

Rubrika: Spravodajstvo
Novú pamätnú tabuľu na priečelí Kostola sv. Vincenta de Paul na Tomášikovej ulici požehnali počas slávnostnej hodovej svätej omše v poslednú septembrovú nedeľu.
Upravené vnútrobloky v 500 bytoch

Upravené vnútrobloky v 500 bytoch

Rubrika: Spravodajstvo
Dva vnútrobloky na sídlisku 500 bytov prechádzajú obnovou. Vo dvore Azovská-Svätoplukova mestská časť Ružinov upravila rezom dreviny, čím sa priestor presvetlil. Vo vnútrobloku medzi ulicami Revúcka a Pavlovova sú takisto orezané dreviny, odstránia ešte tie nevhodné a vysadia nové. Obnovou prejdú aj trávnaté plochy a pribudli chodníky zo zámkovej dlažby. Na revitalizáciu Ružinov získal 50 tisíc eur z rozpočtu hlavného mesta.